Współpraca

 • włączanie się szkoły w akcję „Gorączka złota”, organizowanej przez PCK,
 • przekazywanie okolicznościowych paczek żywnościowych dla uczniów potrzebujących pomocy,
 • dofinansowanie do obiadów.
 • organizacja pieszych rajdów dla uczniów
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
 • rozbudzanie pasji do żagli i przygody
 • współpraca w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
 • współpraca w zakresie diagnozy, planowania i realizacji działań wobec dzieci
 • współpraca w zakresie propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • udział w konkursach plastycznych, wystawy prac dzieci
 • dofinansowanie do obiadów szkolnych
 • udział w zajęciach świetlicowych
 • organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli
 • pozyskiwanie informacji o zakładach rzemieślniczych gotowych przyjąć uczniów na zajęcia praktyczne
 • analiza rynku pracy pod kątem potrzeb kierunków zawodowych
 • organizacja egzaminów praktycznej nauki zawodu
 • zapoznanie uczniów z procedurami rejestracji w urzędzie (prawa i obowiązki przysługujące absolwentowi)
 • opiniowanie przez urząd propozycji nowych kierunków kształcenia w szkole zawodowej
 • współpraca w zakresie organizacji zajęć dla naszych uczniów z zakresu doradztwa zawodowego
 • organizacja wycieczek zawodoznawczych
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z zakładami (podpisywanie umów o praktyczną naukę zawodu, realizacja zajęć praktycznych przez uczniów)
 • pozyskiwanie od zakładów materiałów i surowców do ćwiczeń dydaktyczno – produkcyjnych
 • pozyskiwanie środków finansowych na zakup nagród dla uczniów
Przewiń do góry
Skip to content