Świetlica i stołówka szkolna

Świetlica i stołówka mieszczą się w osobnym budynku.

Świetlica pełni rolę wychowawczą i opiekuńczą wobec uczniów spędzających w niej czas wolny od zajęć lekcyjnych, a także czekających na swych opiekunów.

Realizowane zadania:

– kształtowanie nawyków kulturalnych i kulturowych
– rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie, prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo
– poznanie sposobów podnoszenia wyników uczenia się
– wdrażanie do samodzielności i współpracy z grupą
– kształtowanie indywidualności i asertywności
– kształtowanie postaw patriotycznych
– wyrabianie postawy integracji ze środowiskiem
– kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego

W pracy świetlicy wykorzystujemy metody wspierające rozwój, stymulujące, aktywizujące, kompensacyjne, korygujące i usprawniające. Priorytet stanowi zdobycie wśród uczestników wzajemnego zaufania, a tym samym możliwość współpracy w grupie i z grupą. W tym celu stosujemy różnorodne zabawy, które integrują zespół:

– zabawy tematyczne
– zabawy słowne
– odtwarzanie ról w mini-teatrzykach
– grupowe lub w parach tworzenie wyobrażeń plastycznych
– wspólne gry i zabawy przy muzyce
– przygotowywanie uroczystości.

Wszystkie zabawy twórcze, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, dydaktyczne, inspirowane przez same dzieci, a nawet zajęcia komputerowe mają uaktywnić receptory, uczyć spostrzegawczości, ćwiczyć wyobraźnię, kształtować uwagę dowolną, ćwiczyć pamięć i sprawność manualną (np. prace z plasteliny, masy solnej, kirigami i origami, gry logiczne, cyfrowe, scenariusze przedstawień, koordynacja prawej i lewej dłoni podczas posługiwania się klawiaturą komputera).

W zajęciach pozalekcyjnych uwzględniamy także edukację regionalną.

Wychowawczynie świetlicy realizowały również program UE „Owoce w szkole”, kontynuowanym jako „Program dla szkół”, który polegał na dostarczaniu uczniom klas najmłodszych szkoły podstawowej owoców, warzyw oraz produktów mlecznych. Dodatkowo nasi podopieczni uczyli się prawidłowego odżywiania biorąc udział w zajęciach o tematyce związanej z „piramidą żywieniową”, wspólnym omawianiu treści broszur, komiksów, filmików dostarczonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Powyższe działania kontynuujemy w ramach tematów związanych ze zmiennością pór roku. Uczniowie przekonują się do warzyw, owoców, przetworów mlecznych i coraz chętniej próbują tych smaków.


STOŁÓWKA SZKOLNA:   

Zapisy na obiady prowadzi p. intendent.

Opłaty  za  obiady  należy wnosić (tylko gotówka) z góry do 10 dnia każdego miesiąca, w godzinach:

  • poniedziałek: 8.00 – 9.30 i 12.00 – 14.30
  • wtorek: 7.30 – 11.30
  • środa: 7.30 – 10.30 i 14.30 – 15.30
  • czwartek: 7.30 – 11.30
  • piątek: 8.00 – 12.00.

W przypadku braku terminowej wpłaty – obiady nie będą wydawane.

Odliczenia za obiady będą dokonywane  tylko i wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności  dziecka  do  godz.  8.30 w danym dniu do intendenta lub w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie (tel. 42 215 24 83) lub pocztą elektroniczną na adres zssnr5pabianice@gmail.com

W przypadku  braku zgłoszenia nieobecności opłata nie jest zwracana.

               Informacja do pobrania >>>

Koszt jednego obiadu: 7,50 zł ;   koszt obiadów w maju – 135,00 zł

 

JADŁOSPIS

Przewiń do góry
Skip to content