Świetlica i stołówka szkolna

Świetlica i stołówka mieszczą się w osobnym budynku.

Świetlica pełni rolę wychowawczą i opiekuńczą wobec uczniów spędzających w niej czas wolny od zajęć lekcyjnych i czekających na swych opiekunów.

Realizowane zadania:

– kształtowanie nawyków kulturalnych i kulturowych
– rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie, prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo
– poznanie sposobów podnoszenia wyników uczenia się
– wdrażanie do samodzielności i współpracy z grupą
– kształtowanie indywidualności i asertywności
– kształtowanie postaw patriotycznych
– wyrabianie postawy integracji ze środowiskiem
– kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego

W pracy świetlicy wykorzystujemy metody wspierające rozwój, stymulujące, aktywizujące, kompensacyjne, korygujące i usprawniające. Priorytet stanowi zdobycie wśród uczestników wzajemnego zaufania, a tym samym możliwość współpracy w grupie i z grupą. W tym celu stosujemy różnorodne zabawy, które integrują zespół:

– zabawy tematyczne
– zabawy słowne
– odtwarzanie ról w mini-teatrzykach
– grupowe lub w parach tworzenie wyobrażeń plastycznych
– wspólne gry i zabawy przy muzyce
– przygotowywanie uroczystości.

Wszystkie zabawy twórcze, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, dydaktyczne, inspirowane przez same dzieci, a nawet zajęcia komputerowe mają uaktywnić receptory, uczyć spostrzegawczości, ćwiczyć wyobraźnię, kształtować uwagę dowolną, ćwiczyć pamięć i sprawność manualną (np. prace z plasteliny, masy solnej, kirigami i origami, gry logiczne, cyfrowe, scenariusze przedstawień, koordynacja prawej i lewej dłoni podczas posługiwania się klawiaturą komputera).

W zajęciach pozalekcyjnych uwzględniamy także edukację regionalną.

Wychowawczynie świetlicy realizowały również program UE „Owoce w szkole”, kontynuowanym jako „Program dla szkół”, który polegał na dostarczaniu uczniom klas najmłodszych szkoły podstawowej owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Dodatkowo nasi podopieczni uczyli się prawidłowego odżywiania biorąc udział w zajęciach o tematyce związanej z „piramidą żywieniową”, wspólnym omawianiu treści broszur, komiksów, filmików dostarczonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).      W wyniku podjętych działań, najmłodsi przekonują się do warzyw, owoców, przetworów mlecznych i coraz chętniej próbują tych smaków.

 

STOŁÓWKA SZKOLNA:   

CENA OBIADU – 7 zł 

Zapisy na obiady prowadzi p. intendent.

Płatności należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca w godzinach:

poniedziałek     7.30 – 8.30 i  12.00 – 15.00

wtorek                10.00 – 14.00

środa                   7.30 – 9.30 i 13.00 – 15.00

czwartek            10.00 – 14.00

piątek                 7.30 – 11.30

 

Koszt obiadów w grudniu 2022 r. wynosi – 77 zł

– termin wpłaty – do 10.01.2023

JADŁOSPIS

Przewiń do góry
Skip to content