Dla uczniów

Uwaga!
W roku szkolnym 2022/2023 nie będziemy korzystać z dzienników elektronicznych LIBRUS.

 

Uczniowie Szkoły Branżowej: turnusy teoretyczne w Sieradzu 2022/2023

Egzamin ósmoklasisty: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Strony, na których przygotowane są zdalne materiały i zadania dla uczniów. Wystarczy dopasować klasę, przedmiot i wykonywać ćwiczenia.

Przydatne informacje dla rodziców dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN)

Nauczyciele, prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, kontaktują się z rodzicami uczniów i przesyłają im materiały w formie pakietu ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

DO ROZPAKOWANIA PLIKÓW MOŻE BYĆ POTRZEBNY DARMOWY PROGRAM 7-zip. DO POBRANIA  ZE STRONY: 7-zip.org.pl 

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW:

klas szkoły podstawowej – w tym zespołów edukacyjnych (ZE)
klas szkoły branżowej I stopnia
klas szkoły przysposabiającej do pracy (PdP)

ZESPOŁY EDUKACYJNE:  FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE /FOS/   ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ /ZRK/   ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ   

J. POLSKI  MATEMATYKA   INFORMATYKA    J. ANGIELSKI HISTORIA  WOS PRZYRODA/BIOLOGIA  GEOGRAFIA    CHEMIA    FIZYKA

MUZYKA    PLASTYKA   TECHNIKA   RELIGIA     WYCHOWANIE FIZYCZNE     GIMNASTYKA KOREKCYJNA   LOGOPEDIA REWALIDACJA   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  WDŻ    DORADZTWO ZAWODOWE      

J. NIEMIECKI   PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ   

KUCHARZ :  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA   WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW  

STOLARSTWO   MASZYNY I URZĄDZENIA  MATERIAŁOZNAWSTWO   RYSUNEK TECHNICZNY    

PRACE POMOCNICZE W OTOCZENIU OBIEKTU HOTELARSKIEGO 

PRACE WEWNĄTRZ OBIEKTU HOTELARSKIEGO  

BEZPIECZNE WYKONYWANIE PRAC   

GODZINA WYCHOWAWCZA  

KLASY SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY (PdP): PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY    FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ     ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE  KREATYWNOŚĆ      

PRACE DO OCENY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: zsspabianice@wp.pl   

(W TEMACIE MAILA  PROSIMY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ PRZEDMIOT)

Przewiń do góry
Skip to content