Dla rodziców

Uwaga!
W roku szkolnym 2022/2023 nie będziemy korzystać z dzienników elektronicznych LIBRUS.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA/
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
UWAGI
14 X 2022Dzień Edukacji Narodowej
31 X 2022Dodatkowy dzień wolny

1 XI 2022

Dzień Wszystkich Świętych
2 XI 2022Dodatkowy dzień wolny
11 XI 2022Narodowe Święto Niepodległości
23 – 31 XII 2022Zimowa przerwa świąteczna
6 I 2023Święto Trzech Króli
16 – 29 I 2023Ferie zimowe
6 – 11 IV 2023Wiosenna przerwa świąteczna
1 V 2023Święto Pracy
2 V 2023Dzień Flagi – dodatkowy dzień wolny
3 V 2023 Święto Konstytucji 3 Maja
4 V 2022Dodatkowy dzień wolny
5 V 2022Dodatkowy dzień wolny
8 VI 2023Boże Ciało
9 VI 2023Dodatkowy dzień wolny
23 VI 2023koniec roku szkolnego

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZSS nr 5

 Zasady bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN):


Dla uczniów Szkoły Branżowej: turnusy teoretyczne w Sieradzu 2022/2023

Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków:

6 września 2019  weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie określa sposób ewidencji oraz określa warunki wydawania przez szkołę m.in.: świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o wynikach egzaminów.

Do momentu ukończenia przez ucznia 18 roku życia, rodzice będą osobiście odbierać wszelkie dokumenty i poświadczać odbiór podpisem.

W związku z powyższym od września 2019 roku legitymacje szkolne wydawane będą rodzicom niepełnoletnich uczniów w sekretariacie szkolnym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019r. poz. 1700). Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2019 r. poz.    1481)

Egzaminy

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Przewiń do góry
Skip to content