Dla rodziców

Uwaga!
Od roku szkolnego 2022/2023 nie będziemy korzystać z dzienników elektronicznych LIBRUS.

 Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Nauczyciele wychowania fizycznego  przeprowadzają testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej          oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.
W związku ze zbieraniem danych osobowych ucznia w programie Sportowe Talenty prosimy o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA/
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
UWAGI
31 X 2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 XI 2023Dzień Wszystkich Świętych
23 – 31 XII 2023Zimowa przerwa świąteczna
1 I 2024Nowy Rok
29 I – 11 II 2024Ferie zimowe
28 III – 2 IV 2024Wiosenna przerwa świąteczna
29 IV 2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30 IV 2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 V 2024Święto Pracy
2 V 2024Dzień Flagi
3 V 2024Święto Konstytucji 3 Maja
30 V 2024Boże Ciało
31 V 2024Dzień po Bożym Ciele
21 VI 2024Koniec roku szkolnego

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZSS nr 5

 Zasady bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN):


Dla uczniów Szkoły Branżowej: turnusy teoretyczne w Sieradzu

Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków:

6 września 2019  weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie określa sposób ewidencji oraz określa warunki wydawania przez szkołę m.in.: świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o wynikach egzaminów.

Do momentu ukończenia przez ucznia 18 roku życia, rodzice będą osobiście odbierać wszelkie dokumenty i poświadczać odbiór podpisem.

W związku z powyższym od września 2019 roku legitymacje szkolne wydawane będą rodzicom niepełnoletnich uczniów w sekretariacie szkolnym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019r. poz. 1700). Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2019 r. poz.    1481)

Egzaminy

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA (OBIADY)

INFORMACJA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (do pobrania)
Przewiń do góry
Skip to content