Dla rodziców

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA/
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
UWAGI
15 X 2021dzień wolny
11 XI 2021Narodowe Święto Niepodległości
12 XI 2021dodatkowy dzień wolny
23 – 31 XII 2021przerwa zimowa
6 I 2022Święto Trzech Króli
7 I 2022dodatkowy dzień wolny
14 – 27 II 2022ferie zimowe
14 – 19 IV 2022ferie wiosenne
2 V 2022dodatkowy dzień wolny
3 V 2022 Święto Konstytucji 3 Maja
16 VI 2022Boże Ciało
17 VI 2022dodatkowy dzień wolny
24 VI 2022koniec roku szkolnego

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZSS nr 5

 Zasady bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN):

Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów          i innych druków:

6 września 2019  weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie określa sposób ewidencji oraz określa warunki wydawania przez szkołę m.in.: świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o wynikach egzaminów.

Do momentu ukończenia przez ucznia 18 roku życia, rodzice będą osobiście odbierać wszelkie dokumenty i poświadczać odbiór podpisem.

W związku z powyższym od września 2019 roku legitymacje szkolne wydawane będą rodzicom niepełnoletnich uczniów w sekretariacie szkolnym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019r. poz. 1700). Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2019 r. poz.    1481)

Egzaminy

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Przewiń do góry
Skip to content