Dla uczniów

Klas szkoły podstawowej – w tym zespołów edukacyjnych (ZE)
Klas szkoły branżowej I stopnia
Klas szkoły przysposabiającej do pracy (PP)

Informacja nt. deklaracji przystąpienia do egzaminu

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Strony, na których przygotowane są zdalne materiały i zadania dla uczniów. Wystarczy dopasować klasę, przedmiot i wykonywać ćwiczenia.

Przydatne informacje dla rodziców dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN)

Nauczyciele, prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, kontaktują się z rodzicami uczniów i przesyłają im materiały w formie pakietu ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

DO ROZPAKOWANIA PLIKÓW MOŻE BYĆ POTRZEBNY DARMOWY PROGRAM 7-zip. DO POBRANIA  ZE STRONY: 7-zip.org.pl 

MATERIAŁY:

J. POLSKI   KLASA 3A BRANŻOWA      KLASA 3B BRANŻOWA

MATEMATYKA  KLASA 3A BRANŻOWA    KLASA 3B BRANŻOWA

INFORMATYKA

J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI   KLASA 3 BRANŻOWA

HISTORIA

WOS

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

RELIGIA   KLASA 3 BRANŻOWA

WDŻ   KLASA 3 BRANŻOWA

WYCHOWANIE FIZYCZNE   KLASA 3 BRANŻOWA 

REWALIDACJA   KLASA 3 BRANŻOWA

DORADZTWO ZAWODOWE wf

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA   KLASA 3 BRANŻOWA

 

PRACE DO OCENY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: zsspabianice@wp.pl   

(W TEMACIE MAILA  PROSIMY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ PRZEDMIOT)

 

Przewiń do góry
Skip to content