Dla uczniów

Klas szkoły podstawowej – w tym zespołów edukacyjnych (ZE)
Klas szkoły branżowej I stopnia
Klas szkoły przysposabiającej do pracy (PP)

Informacja nt. deklaracji przystąpienia do egzaminu

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Strony, na których przygotowane są zdalne materiały i zadania dla uczniów. Wystarczy dopasować klasę, przedmiot i wykonywać ćwiczenia.

Przydatne informacje dla rodziców dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN)

Nauczyciele, prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, kontaktują się z rodzicami uczniów i przesyłają im materiały w formie pakietu ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

DO ROZPAKOWANIA PLIKÓW MOŻE BYĆ POTRZEBNY DARMOWY PROGRAM 7-zip. DO POBRANIA  ZE STRONY: 7-zip.org.pl 

MATERIAŁY:

J. POLSKI  

MATEMATYKA  

INFORMATYKA

J. ANGIELSKI

J. NIEMIECKI   

HISTORIA

WOS

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MUZYKA

RELIGIA  

LOGOPEDIA  ZE p. BRZEZIŃSKIEJ

WDŻ   

WYCHOWANIE FIZYCZNE   ZE p. BRZEZIŃSKIEJ

GIMNASTYKA KOREKCYJNA  ZE p. BRZEZIŃSKIEJ

REWALIDACJA   I BRANŻOWA

DORADZTWO ZAWODOWE 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA   

 ŚWIETLICA – PROPOZYCJE 

PRACE DO OCENY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: zsspabianice@wp.pl   

(W TEMACIE MAILA  PROSIMY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ PRZEDMIOT)

 

Przewiń do góry
Skip to content